Tworzymy indywidualne projekty domów jednorodzinnych dopasowane do użytkowników i miejsca. Stosujemy najnowsze rozwiązania funkcjonalne oraz technologiczne. Nasze projekty to energooszczędność, ekonomia oraz wysoka jakość przestrzeni. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.


Tworzymy indywidualne projekty domów jednorodzinnych dopasowane do użytkowników i miejsca. Stosujemy najnowsze rozwiązania funkcjonalne oraz technologiczne. Nasze projekty to energooszczędność, ekonomia oraz wysoka jakość przestrzeni. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.


Indywidualny projekt


Wymarzony dom powinien być dopasowany do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz możliwości jakie daje działka. Kierunki świata, nasłonecznienie, kształt działki i jej sąsiedztwo, to jedne z wielu czynników, które powinny mieć wpływ na projekt domu. Ich uwzględnienie zwiększy jakość projektowanej przestrzeni i sprawi, że przyszły dom cały rok otwarty będzie na słońce, ogród oraz wybrane kierunki, przy jednoczesnym uniknięciu niechcianych widoków. Oprócz dostosowania do konkretnej lokalizacji indywidualny projekt pozwala na dokładne określenie programu funkcjonalnego budynku - liczby pomieszczeń, ich powierzchni oraz funkcji. Daje także możliwość uwzględnienia pożądanych przez inwestora cech, którymi mogą być np. wysoki salon, otwarta kuchnia, duże i przeszklone połączenie z ogrodem czy użycie naturalnych materiałów. Indywidualny projekt pozwoli na stworzenie dobrego domu z charakterem oraz realizację marzeń odnośnie własnego miejsca na ziemii.

Proste Rozwiązania - Funkcja i Technologia


Proste i funkcjonalne rozwiązania są często odpowiedzią na złożone zagadnienia. W naszych projektach staramy się tworzyć czystą i funkcjonalną przestrzeń użytkową, pozbawioną zawiłości i niewykorzystanych miejsc. Przezwyciężenie zawiłości, uwzględnienie wytycznych miejsca oraz inwestora, a ostatecznie uczynienia rozwiązania prostym i funkcjonalnym jest zadaniem wymagającym dużo więcej pracy, niż tworzenie nieuporządkowanych i niefunkcjonalnych, a w rezultacie także nieekonomicznych i nieestetycznych budynków. Ostateczny efekt jest jednak tego wart, budynek funkcjonalny to budynek o wysokiej jakości przestrzeni, a przecież za wybudowanie każdego metra kwadratowego płacimy tyle samo niezależnie czy jest on funkcjonalny czy nie. Dobry indywidualny projekt to dobrze zaprojektowana przestrzeń o wysokiej funkcjonalności, a w rezultacie dobrze wydane pieniądze. Projekty naszych domów opieramy o najnowsze technologie budowlane oraz instalacyjne. Swobodnie czujemy się w technologiach tradycyjnych, szkieletu drewnianego czy prefabrykatów, również w wersjach niskoenergetycznych. Stosujemy współczesne rozwiązania instalacyjne takie jak rekuperacja czy pompy ciepła.

Energooszczędność, Ekonomia oraz Wysoka Jakość Przestrzeni


Budynek domu jednorodzinnego jest sumą wielu elementów składowych. Oczekując dobrego końcowego efektu nie można pominąć żadnego z nich. Podobnie jak zastosowanie najnowszych technologii w ‘kostce’ lat 70-tych nie sprawi, że stanie się ona nowoczesnym domem, podobnie pominięcie zdobyczy współczesnej technologii w nowoprojektowanym budynku nie pozwoli na pełne wykorzystanie jego potencjału. Efekt końcowy w postaci funkcjonalnego, ekonomicznego, energooszczędnego domu o wysokiej jakości przestrzeni, jest sumą jakości projektu i zastosowanych do jego realizacji technologii. Pamiętajmy, że dla wielu z nas budowa domu to inwestycja życia. Dlatego warto przyłożyć szczególną uwagę do projektu, na podstawie którego ta inwestycja będzie realizowana. Dobry, indywidualny projekt, to dobre wykorzystanie przeznaczonych na budowę domu środków, a w efekcie ekonomiczny, energooszczędny dom o wysokiej jakości przestrzeni.

Indywidualny projekt to optymalne dopasowanie domu do potrzeb użytkowników i możliwości jakimi dysponują. Funkcjonalna przestrzeń to ekonomiczne wykorzystanie budowanej powierzchni domu i posiadanej działki.

Indywidualny projekt to optymalne dopasowanie domu do potrzeb użytkowników i możliwości jakimi dysponują. Funkcjonalna przestrzeń to ekonomiczne wykorzystanie budowanej powierzchni domu i posiadanej działki.

Oferta


Własny dom, to marzenie wielu z nas. Podejmując decyzję o jego budowie często trafiamy na ogrom decyzji i formalności z pozoru nie do ogarnięcia. Jednak z mądrym wsparciem specjalistów jest to inwestycja nie taka straszna jak się wydaje. Jeśli chcesz wybudować dom, masz przed sobą kilka etapów, które większości osób wydają się bardzo skomplikowane, a sprowadzają się do następujących kroków:

Etap 0 - prace przygotowawcze


Na tym etapie kompletujemy niezbędne dokumenty i materiały, które pozwolą rozpocząć nam prace projektowe. Są to m.in. odpowiednie mapy, warunki zaopatrzenia w media, dokumenty prawa miejscowego określające formę przyszłej zabudowy, badania geologiczne. Jeśli nie masz czasu lub po prostu nie chcesz się tym zajmować jesteśmy w stanie zająć się tym etapem za Ciebie.


Etap 1 - projekt koncepcyjny


Na etapie koncepcyjnym precyzujemy program użytkowy budynku, powierzchnię, wzajemne relacje pomieszczeń, charakter oraz wszystkie te elementy, bez których przyszły właściciel nie wyobraża sobie własnego, wymarzonego domu. Na spotkaniach z inwestorami posługujemy się rzutami, wizualizacjami zewnętrza oraz wnętrza projektowanego domu, modelami 3d, przykładami, uzgadniamy ogólne założenia funkcjonalne i technologiczne budynku. Gotowy, uzgodniony z inwestorem projekt koncepcyjny w przystępny sposób obrazuje zamierzenie inwestycyjne, jest często wykorzystywany do uzyskania wstępnych ofert wykonawczych, w rezultacie pomaga wyłonić najkorzystniejszą z nich.


Etap 2 - projekt budowlany


Projekt budowlany jest kontynuacją projektu koncepcyjnego uzupełnioną o niezbędne z punktu widzenia formalno-prawnego materiały oraz szczegóły techniczne. Jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Kompletne opracowanie zawiera m.in. projekt architektoniczny, projekty branżowe konstrukcji i instalacji oraz konieczne uzgodnienia i dokumenty. Przygotowane przez nas 4 egzemplarze projektu budowlanego składane są we właściwym urzędzie. Po upływie określonego czasu urząd zatwierdza pozytywnie projekt wydając pozwolenie na budowę, które uprawnia inwestora do rozpoczęcia prac budowlanych. Także na tym etapie jesteśmy w stanie dopełniać urzędowe formalności za pomocą pełnomocnictwa, oszczędzając inwestorowi czas i energię.


Etap 3 - projekt wykonawczy


Projekt wykonawczy zawiera szczegółowe rozwiązania projektowe dla wykonawcy, w tym detale rozwiązań technicznych i instalacyjnych. Precyzyjnie określa rodzaje zastosowanych w projekcie materiałów. Projekt wykonawczy nie jest etapem obligatoryjnym, natomiast im więcej indywidualnych rozwiązań posiada budynek, tym bardziej staje się on pomocny. Zwłaszcza, gdy chodzi o wykonanie budynków w klasie niskoenergetycznej, gdzie w grę wchodzi dbałość o precyzyjne wykonanie detali. Dodatkowym atutem jest możliwość, stosowania go jako wyczerpującego załącznika do umowy między inwestorem a wykonawcą.


Etap 4 - nadzory autorskie


Nie pozostawiamy inwestorów po etapie projektowym. Prowadzimy nadzory autorskie w czasie trwania budowy. Dbamy o realizację obiektów zgodnie z uzgodnionym z inwestorem projektem. Oferujemy wsparcie techniczne przez cały czas realizacji inwestycji.


Etap 5 - projekty wnętrz


Oferujemy także projekty wnętrz do zaprojektowanych przez nas budynków. Projekt wnętrza określa m.in. materiały wykończeniowe wewnątrz budynku, zastosowane meble i pozostałe elementy wyposażenia, rodzaje i sposób oświetlenia. Projekty przedstawiamy w formie wizualizacji i rysunków, natomiast gotowy projekt wnętrza jest projektem technicznym przedstawiającym sposób wykończenia i wyposażenia poszczególnych pomieszczeń.


Masz pytanie odnośnie naszej oferty? Skontaktuj się z nami
     Bielsko-Biała, Gliwice

    533 985 560 / 664 174 164

  biuro@prostedomy.pl

Prostota jest ostatecznym wyszukaniem

Leonardo da Vinci